BELEIDSPLAN TJAK

MISSIE :

Tjak is een club die joggers uit Tielen en omgeving wil ondersteunen en stimuleren om samen de loopsport op een prettige wijze te beoefenen en te promoten.

VISIE :

Tjak staat open voor iedereen, ongeacht hun sekse, afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging of leeftijd.

Loop plezier wil Tjak bereiken door iedereen op een gezonde manier en op zijn niveau te respecteren en te ondersteunen, door een balans te zoeken tussen prestatie en recreatie en tussen trainingen en wedstrijden.

Tjak Streeft naar een duurzame clubwerking steunend op een transparante organisatie en communicatie, in een aangename sfeer met respect voor medejoggers, voor bestuursleden, de natuur en andere jogclubs.

Tjak engageert zich om op een planmatige wijze en in nauw overleg met haar leden vooropgezette doelen te realiseren en te evalueren.

De loopsport bevorderen wil Tjak doen door jaarlijks een cursus "joggen voor beginners" te plannen en door de organisatie van jogging's een groot Kasterlee.

De familie van onze leden en de leden die de loopsport niet meer kunnen oefenen willen we betrekken in onze activiteiten.

Tielense Jogging en Atletiek Klub

Voorzitster :

Katleen Van Ballaer

Penningmeester :

Staf Van Ballaer

Secretaris :

Willy Vermeiren

Groep 1 en 2 :

Begeleiders :

Emely Vermeiren

Willy Vermeiren

Geert Driesen

Danny Van Gelder

Benny Wens

Groep 3 :

Begeleiders :

Benny Wens

Floris Van Goolen

Groep 4 :

Begeleiders :

Staf Van Ballaer

Ronny Jacobs

Groep 5 :

Begeleiders :

Jo Vercauteren

Jef Van Duppen

Wim Proost

Jack Peeters